About

Po sumi, sirom, bez staze i puta Jezurka Jezic povazdan luta.
Lovom se bavi, cesto ga vide, s trista kopalja na juris ide.
I vuk i medo, pa cak i ovca, poznaju jeza, slavnoga lovca.

Find Marija M. on