About

:S!


Zostań z nią proszę
Nie możesz bez żalu
Teraz odejść gdy sił starczy wam
Zostań jej noce są obce
Stęskniony każdy oddech
Wciąż tli się w niej żar
Gdy sił starczy wam

Find Magda G. on